Podle nařízení vlády vypadá, že bychom mohli první aktivity spustit v polovině června. Kurzy však budou speciálně upravené. Budou formou open class, ze začátku hlavně solo, budeme dbát na bezpečné rozestupy a postupně přidávat párové lekce bez střídání. Nebudou v provozu šatny a ve studiu se nebudeme dlouze zdržovat. A doufat, že se časem postupně dostaneme do normálního fungování toho super swingu, jak ho známe 🙂

Naše lektorka Janča má dostupné online kurzy a zvažujeme nad dalšími aktivitami. Rádi bychom ale znali váš zájem, prosím, MÁTE ZÁJEM O ONLINE KURZY? VYPLŇTE NÁM DOTAZNÍK.