Nová spolupráce Music Labu a Swing Wings!

Speciální výukové večery spojené lekcemi tance od lektorů Swing Wings a prostorem pro volnou improvizaci za doprovodu živé hudby.
Každý čtvrtek po celou podzimní klubovou sezónu, vždy s novým, zajímavým tématem zaměřeným na specifické trendy ze swingové historie.

19:30 Poslechová přednáška: Historie swingového piana (Čeněk Kraut)

20:30 Muzikalita: Balboa (Pavlina Grombiri Korcova a Andreas Olsson)

21:45 Swingová tančírna a hudební jam

Houseband:
Mychal Cálik
Peter Korman
Petr Tureček
Fileb Alib Carso
Čeněk Kraut

Vstupné:
100 Kč