Počúvanie Kepových obľúbených skladieb a diskusia o ich pôvode a obľúbenosti.

úterý 5.5. 19:00 – 20:00, Zoom