Na jedné z tančíren v Savoyi se tom a Poli potkali s Pavli, která tehdy cestovala po Evropě a Lindy se učila všude možně. Svěřila se jim s plánem přestěhovat se do Brna a poprvé byla vyslovena myšlenka společného projektu.